نمایندگی ایذه

مدیریت : آقای طهماسبی

 

خوزستان ایذه فلکه دانشگاه ابتدای خیابان شهید اشکبوس نادری انبار ام دی اف آسان چوب

 


حسابداری : ۰۹۱۳۳۸۹۱۶۷۹
فروش : ۰۹۲۱۰۲۴۶۹۷۹

 


۰۹۱۳۱۱۰۱۱۲۹ – ۰۹۱۳۴۱۰۶۵۸۸